Menü
Menü

Bankacılık ve müşteri deneyimi, müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda teknolojinin etkin kullanımıyla tüm dünyada hızla değişiyor ve gelişiyor. Yeni teknolojilerin sunumu ve erişimi, içinde bulunduğumuz dönemde hızlandı, kolaylaştı. Yeni iş modellerine geçiş ve inovasyon için yeni teknolojiler çok önemli bir araç. Ancak inovasyon yaklaşımında yeni teknolojilerin araç olduğu ve insan odağını merkeze alan, değer yaratan, deneyimi iyileştiren çözümlerin ana amaç olması gerektiği unutulmamalı. Biz de Akbank’ın inovasyon merkezi Akbank LAB olarak bu doğrultuda “finansal servislerde inovasyon” üzerine odaklı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

17 Haziran 2020

Akbank LAB’i 2016 sonunda dünyanın önemli bankalarında ve danışmanlık şirketlerinde üst düzey görevler üstlenmiş global danışmanlarla çalışarak, en iyi çalışma modellerini örnek alarak kurduk. Bu yapı ile, lokal ve global inovasyon ekosistemi ile yakın etkileşim içinde olarak Akbank’ı geleceğe taşıyacak yenilikçi projeleri yürütmenin yanında, inovasyonun bankamız kültürünün bir parçası olarak benimsenmesini sağlamayı hedefledik.

Ekosistem ile Yakın Etkileşim
İnovasyon ekosistemi içerisinde yer alan fintech, startup vb. yenilikçi girişimler ile yakın ilişkimizi sürdürmek, iş ortaklığı kurabileceğimiz alan ve çözümleri birlikte değerlendirebilmek bizler için çok önemli. İki tarafın da iş modeli ve çalışma şekline katkı sağlayacak ortak projelerle müşterilerimize fayda sağlayacak çözümleri daha hızlı üretebildiğimizi deneyimliyoruz. Bu işbirliklerinin yenilikçi çözüm geliştirme konusunda bizlere çok önemli fırsatlar yaratabileceğine inanıyoruz.
Projelerimizi önceliklendirirken bankamızın stratejilerini destekleyici odak alanlarımızı dikkate alıyoruz. Örneğin bugüne kadar makine öğrenimi, finansal danışmanlık, dijital ödemeler, kredi skorlama, operasyonel verimlilik gibi konularda yenilikçi fikirler geliştirdik ve bu fikirleri finansal servislere dönüştürülmek üzere projelendirdik. Bu projelerin ortak hedefi, daha iyi bir müşteri deneyimi sağlamak ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak.

Mümkün olduğu kadar hızlı şekilde yenilikçi ürün ve hizmet sunabilmek için projelerimizi PoC (proof of concept: kavram kanıtlama) projeleri olarak tasarlıyoruz. Bize katma değer sağlayabilecek iş ortakları ile fikirlerin ve çözümlerin uygulanabilirliklerini test ediyor ve kazanımlarını değerlendiriyoruz.
Bugüne kadar 100’den fazla fikir içinden 20’ye yakın kavram kanıtlama çalışması yaptık. Bu çalışmalar sonrasında başarılı bulunan 10’a yakın proje de hayata geçirildi. Yakın geçmişte Akbank Mobil’den sunulmaya başlanan kişiselleştirilmiş akıllı ipuçları, makine öğrenimi ile kredi süreçlerinin iyileştirilmesi gibi yüksek ölçekli etkisi olan projeleri uygulamaya aldık. Birlikte değer yaratabileceğimizi düşünen tüm firma ve girişimciler ile her zaman görüşmeye açığız ve bizlere ulaşmanızı çok isteriz. Bizlerle www.akbanklab.com veya akbanklab@akbanklab.com adreslerinden iletişime geçebilirsiniz.

Ekosistem içerisindeki tüm oyuncular ile yakın iletişim içinde olabilmek için bir diğer uygulamamız da bugüne kadar 2 kez düzenlediğimiz ve birçok yaratıcı fikrin geliştirildiği Hackathon’lar. Bu yıl ilk kez dijital ortamdan da düzenleyeceğimiz etkinliğimizin finalleri 26–28 Haziran arasında yapılacak.

Son olarak, üniversiteler ve teknokentler gibi girişimciliğin ve inovatif fikirlerin çıktığı ve desteklendiği yerler de bizlerin sürekli iletişim halinde olmayı hedeflediğimiz ekosistem oyuncuları.

İnovasyon Kültürünün Yaygınlaşması
Akbank gibi çok büyük bir kurumun inovasyon ile ilgili tüm inisiyatiflerinin tek bir birim tarafından yürütülmesi tabii ki mümkün değil, amacımıza da uygun değil. Bu çabaların banka çapında sürdürülebilir ve artan bir ivme ile ilerleyebilmesi için tüm Akbank çalışanlarının katkısı çok önemli. Bu tür bir yapının ve kültürün inşası için İnsan ve Kültür ile Kurumsal İletişim bölümlerimiz ile yakın iş birliği içindeyiz. Bu çalışmaların en önemli parçalarından biri 2019’da dördüncüsünü düzenlediğimiz kurum içi inovasyon yarışmamız olan “Aş Kendini İnovasyon Yarışması”. Bu yarışmaya bankamızın tüm birimlerinden ve şubelerinden onlarca fikir geliyor ve finale kalan ekipler fikirlerini geliştirerek banka yönetimimize sunuyorlar.

Ayrıca banka içi portalımızdan dünyada öne çıkan inovasyon haberleri ve bilgilendirmelerini çalışanlarımız ile paylaşıyor, “İnovasyon Merkezi’nde 1 Gün” etkinliğimiz ile de şubelerden ve iş birimlerinden çok sayıda kişiyi konuk ederek inovasyon trendlerini ve projelerimizi aktarıyoruz. 2019’da ilk kez düzenlediğimiz nexTalk etkinliğimiz ile de inovatif startup ve şirketleri Akbanklılar ile büyük bir etkinlikte bir araya getirmeye başladık. Hedefimiz inovasyon ile ilgili konularda tüm çalışanlarımızın farkındalığını yükseltebilmek ve inovasyon kültürünü Akbank çapında daha da yaygınlaştırmak.

Bundan böyle de periyodik olarak yayınlayacağımız yazılar ve içerikler ile inovasyon çalışmalarımıza ilişkin sizleri bilgilendirmek, dönemsel trendlere ilişkin bakış açımızı paylaşmak ve sizlerle daha yakından iletişim içinde olabilmeyi hedefliyoruz.

Kaynak: https://medium.com/akbank-lab

Bizden Haberler